In Uncategorized @eu

2024 BATZAR OHIKO ETA EZ OHIKO BATZAR OROKORRA

2024ko maiatzaren 7an, Donostiako Tenis Elkarte Errealeko Zuzendaritza Batzordeko presidenteak Bazkideen Ohiko eta Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia luzatu du, bertan, bazkideek honako gai hauek aztertu eta,hala badagokie, onar ditzaten. Batzarra Donostiako Tenis Elkarte Errealeko jatetxean egingo da (Eduardo Chillida pasealekua, 9, Donostia), 2024ko ekainaren 11an, 19:00etan, lehen deialdian, eta, hala badagokio, 2024ko ekainaren 11an, 19:30ean, bigarren deialdian.

OHIKO ETA EZOHIKO BATZAR OROKORRAREN GAI ZERRENDA
Lehenengoa.- 2023ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion urteko kontuak eta kudeaketa aztertzea eta onartzea, hala badagokio.
Bigarrena.- Honako gai hauek kudeatzeko sortutako lau lan-batzordeen laburpen-txostenak jakinaraztea: “Estatutuak berritzea”, “Kostaldeei buruzko Legea”, “Mugimendu irregularrak”, “Kirol eta gizarte programa”.
Hirugarrena.- Zuzendaritza Batzordea izendatzeko hauteskunde-prozesua irekitzea: hauteskunde-egutegia eta Hauteskunde Batzordea aztertu eta, hala badagokio, onartzea.
Laugarrena.- GALDE – ESKEAK

BAZKIDEENTZAKO ZERBITZUARI BURUZKO INFORMAZIOA
Deialdiaren iragarkia: Erakundearen Estatutu Sozialetako 21. artikuluak dioen bezala, Bazkideen Batzar Orokorraren deialdi hau erakundearen web-orrian eta/edo iragarki-taulan argitaratuko da, batzarra egiteko ezarritako eguna baino hamabost egun lehenago gutxienez.
Bazkideen bertaratzea: Bazkide guztiek, batzarrera joan ahal izango dute, baldin eta adinez nagusiak badira eta ordainketak egunean badituzte, batzarra egin baino bost egun lehenago,gutxienez.
Dokumentazio erabilgarria: edozein bazkidek eskuratu ahal izango ditu, berehala eta doan, erakundeak onartu beharreko dokumentuak, bai eta kontu auditorearen txostena ere.

BERTARATZEKO ESKUBIDEA: 16 urtetik gorako bazkideak.

BOTO ESKUBIDEA: Ordainketak egunean dituzten 18 urtetik gorako bazkideak eta urte bat batbazkide izaten.

LEKUA: Donostiako Tenis Elkarte Errealeko jatetxean Edukiera muga dela eta, bertaratzea baieztatu, mesedez.