In Uncategorized @eu

OHIKO ETA EZ OHIKO BATZAR OROKORRA

2023ko uztailaren 5ean, Donostiako Tenis Elkarte Errealeko Zuzendaritza Batzordeko presidenteak Bazkideen Ohiko eta Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia luzatu du, bertan, bazkideek honako gai hauek aztertu eta,hala badagokie, onar ditzaten. Batzarra Donostiako Tenis Elkarte Errealeko sozietatean egingo da (Eduardo Chillida pasealekua, 9, Donostia), 2023ko uztailaren 26an, 19:00etan, lehen deialdian, eta, hala badagokio, 2023ko uztailaren 26an, 19:30ean, bigarren deialdian.

OHIKO BATZAR OROKORRAREN GAI ZERRENDA
Lehenengoa.- 2022ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion urteko kontuak eta kudeaketa aztertzea eta onartzea, hala badagokio.
Bigarrena.- 2023ko aurrekontua aztertzea eta onartzea, hala badagokio.

EZOHIKO BATZAR OROKORRAREN GAI ZERRENDA

Lehenengoa.- Erakundearen egoerari buruzko Lehendakari jaunaren txostena.
Bigarrena.- Justifikaziorik gabeko diru mugimenduak direla eta, akzioak gauzatzea, onartzea, bere kasuan.
Hirugarrena.- Batzarraren araudia onartzea, hala badagokio.
Laugarrena.- Telefonia-antena baten instalazioa onartzea, hala badagokio.
Bosgarrena.- Instalazioak hobetzeko inbertsioetarako kanpo finantzaketaren eskaera onartzea, hala
badagokio.
Seigarrena.- GALDE – ESKEAK

BAZKIDEENTZAKO ZERBITZUARI BURUZKO INFORMAZIOA
Deialdiaren iragarkia: Erakundearen Estatutu Sozialetako 21. artikuluak dioen bezala, Bazkideen Batzar Orokorraren deialdi hau erakundearen web-orrian eta/edo iragarki-taulan argitaratuko da, batzarra egiteko ezarritako eguna baino hamabost egun lehenago gutxienez. Bazkideen bertaratzea:

Bazkide guztiek, batzarrera joan ahal izango dute, baldin eta adinez nagusiak badira eta ordainketak egunean badituzte, batzarra egin baino bost egun lehenago,gutxienez.

Dokumentazio erabilgarria: edozein bazkidek eskuratu ahal izango ditu, berehala eta doan, erakundeak onartu beharreko dokumentuak, bai eta kontu auditorearen txostena ere.

BERTARATZEKO ESKUBIDEA: 16 urtetik gorako bazkideak.
BOTO ESKUBIDEA: Ordainketak egunean dituzten 18 urtetik gorako bazkideak.
LEKUA: Donostiako Tenis Elkarte Errealeko sozietatean

Edukiera muga dela eta, bertaratzea baieztatu, mesedez
Donostia, 2023ko uztailaren 11ean