In Uncategorized @eu
2023ko azaroaren 28an, Donostiako Tenis Elkarte Errealeko Zuzendaritza Batzordeko presidenteak Bazkideen Ohiko eta Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia luzatu du, bertan, bazkideek honako gai hauek aztertu eta,hala badagokie, onar ditzaten. Batzarra Donostiako Tenis Elkarte Errealeko jatetxean egingo da (Eduardo Chillidapasealekua, 9, Donostia), 2023ko abenduaren 18an, 19: 00etan,, lehen deialdian, eta, hala badagokio, 2023koabenduaren 18an, 19: 30ean, bigarren deialdian.
 
 
OHIKO ETA EZOHIKO BATZAR OROKORRAREN GAI ZERRENDA
 
Lehenengoa.- Gai hauek kudeatzeko sortutako lau lan batzordeetan egindako lanaren azalpena: “Estatutua berritzea”, “Kostaldeei buruzko Legea”, “Mugimendu irregularrak”, “Kirol eta gizarte programa”.
Bigarrena.- 2024. urterako aurrekontua aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
Hirugarrena.- Galde-eskeak.
 
 
BAZKIDEENTZAKO ZERBITZUARI BURUZKO INFORMAZIOA
 
Deialdiaren iragarkia: Erakundearen Estatutu Sozialetako 21. artikuluak dioen bezala, Bazkideen Batzar Orokorraren deialdi hau erakundearen web-orrian eta/edo iragarki-taulan argitaratuko da, batzarra egiteko ezarritako eguna baino hamabost egun lehenago gutxienez.
 
Bazkideen bertaratzea: 16 urtetik gorako bazkide guztiek parte hartzeko eskubidea izango dute, eta botoa emateko eskubidea izango dute adin nagusikoa den bazkide orok, baldin eta ordainketak egunean baditu gutxienez, Batzarra egin baino bost egun lehenago. Ezinbestekoa izango da gutxienez urtebeteko antzinatasuna izatea bozkatu ahal izateko.
 
Dokumentazio erabilgarria: edozein bazkidek eskuratu ahal izango ditu, berehala eta doan, erakundeak onartu beharreko dokumentuak, bai eta kontu auditorearen txostena ere.
 
BERTARATZEKO ESKUBIDEA: 16 urtetik gorako bazkideak.
BOTO ESKUBIDEA: 18 urtetik gorako bazkideak, gutxienez batzarra egin baino bost egun lehenago ordainketak egunean dituztenak eta bazkide gisa urtebeteko antzinatasuna dutenak.
LEKUA: Donostiako Tenis Elkarte Errealeko jatetxean
 
Edukiera muga dela eta, bertaratzea baieztatu, mesedez
 
Donostia, 2023ko abenduaren 3a
LEHENDAKARIA: D. Carlos Díaz-Aguado Jalón